Druhý Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2) – přehledová zpráva: Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Keywords:

Zpráva obsahuje přehled zjištění druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2), který se obecně zaměřuje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a konkrétně na psychosociální rizika, zapojení zaměstnanců do řízení BOZP a hlavní hybné síly a překážky v souvislosti s uplatňováním příslušných opatření. Cílem průzkumu je pomoci pracovištím zabývat se efektivněji problematikou BOZP a přispívat ke zdraví a spokojenosti zaměstnanců. Průzkum přináší srovnatelné informace z jednotlivých zemí, které jsou důležité pro vypracování a uplatňování nových politik v této oblasti.

Stáhnoutin: en