Shrnut í - druhý Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikaj íc ích rizik (ESENER-2)

Keywords:

V rámci druhého kola celoevropského průzkumu podniků vedeného agenturou EU-OSHA, ESENER-2, byly shromážděny odpovědi od téměř 50 000 podniků na téma řízení BOZP a rizik na pracovišti. Zvláštní pozornost byla věnována psychosociálním rizikům, účasti zaměstnanců a motivačním faktorům a překážkám v rámci přijímání opatření. Cílem průzkumu je poskytnout údaje srovnatelné na národní úrovni a usnadnit tak tvorbu politik, jakož i pomoci pracovištím s účinnějším řešením rizik. Tato souhrnná zpráva přináší přehled hlavních výsledků průzkumu ESENER-2 a rozšiřuje zprávu o prvních zjištěních zveřejněnou v únoru 2015.

Stáhnoutin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |