Safety and health insights for digital platform work

Poznatky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím digitálních platforem

Keywords:

Rozvoj digitálních technologií umožnil nové způsoby práce poskytované prostřednictvím on-line platforem nebo na těchto platformách. Příkladem povolání, kdy se práce vykonává prostřednictvím digitálních platforem, jsou jezdci, řidiči, zdravotní sestry a grafici. I když může být práce prostřednictvím digitálních platforem pro některé skupiny pracovníků dodatečným nebo alternativním zdrojem příjmu a příležitostí ke vstupu na trh práce, je spojena s riziky a problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), kterým může být složité předcházet a které je třeba řídit. Aby byly zavedeny a zlepšeny iniciativy v oblasti BOZP, musí na řešení této problematiky spolupracovat tvůrci politik, platformy, odbory a pracovníci. 

Stáhnout in: bg | de | el | en | es | fi | fr | hr | it | lt | mt | pt | sk |