Rizika v oblasti BOZP při programování na dálku organizovaném prostřednictvím digitálních pracovních platforem

Keywords:

Programátoři vykonávají úkoly, jako je zápis a testování kódu, což zahrnuje intenzivní sedavou práci u počítače. Při jejím vykonávání jsou vystaveni řadě fyzických i psychických rizik v oblasti BOZP, která mohou být při práci na dálku ještě vyšší.

Tato případová studie se týká programování na dálku zajišťovaného prostřednictvím digitálních pracovních platforem. Zkoumá rizika v oblasti BOZP, která tento typ práce přináší pracovníkům platforem.

Zabývá se také tím, zda a jak těmto rizikům předcházet a řídit je, a poukazuje na postupy a opatření uplatňované na platformách. Zahrnuje rozhovory jak s pracovníky, tak se zástupci platforem.

Stáhnoutin: en