Rizika v oblasti BOZP při doručování zásilek organizovaném prostřednictvím digitálních pracovních platforem

Keywords:

Doručování zásilek (neboli kurýrní služby) je v čím dál větší míře organizováno prostřednictvím digitálních pracovních platforem. To pro doručovatele zásilek představuje nové výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracovníci platforem doručující zásilky obvykle nevědí, jaký typ úkolů budou vykonávat, ani jak dlouho a kde. Vzrostla také míra využívání subdodavatelů a nestandardních forem práce. 

Tato případová studie zkoumá doručování zásilek prováděné v rámci ekonomiky platforem. Zabývá se riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v souvislosti s doručováním zásilek zabezpečovaném prostřednictvím digitálních pracovních platforem.

Věnuje se také prevenci a řízení souvisejících rizik v oblasti BOZP. Poukazuje rovněž na rostoucí význam odvětví doručování zásilek, kterému se dostává mnohem méně pozornosti než dovozu jídla a osobní dopravě.

Stáhnoutin: en