Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jako klíčový faktor pro přilákání nových zaměstnanců

Keywords:
Pandemie covidu-19 ovlivnila očekávání a postoje, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a související politiky a postupy. BOZP proto v současné době sehrává důležitější roli při náboru nových zaměstnanců a uchazečů o práci.
Tento diskusní dokument představuje změny, kterými prochází postupy přijímání pracovníků a oblast lidských zdrojů obecně. Pozornost je věnována zejména oblíbeným způsobům hledání práce pracovníky, ale i změnám v jejich očekávání a postojích vůči zaměstnavatelům.
Analyzuje, jakým způsobem se BOZP může stát základním prvkem při budování dobrého jména zaměstnavatele a náboru těch pravých uchazečů. Uvádí také doporučení vyplývající z tematických okruhů a výsledků diskuse.
Stáhnout in: en | mt |