Muskuloskeletální poruchy: identifikace a prevence rizik pro ženy, migranty a pracovníky z řad LGBTI

Keywords:

Pracovní síla v Evropě je čím dál tím rozmanitější a na trhu práce roste podíl konkrétních skupin pracovníků, například žen, migrantů a pracovníků z řad LGBTI.

Tento informační list upozorňuje na skutečnost, že uvedeným skupinám hrozí určitá rizika ve vyšší míře než ostatním pracovníkům. Tato rizika, mezi která patří obtěžování, nejistota zaměstnání a nízká odměna, se pojí se zvýšenou pravděpodobností vzniku muskuloskeletálních poruch.

Zohlednění genderových otázek a problematiky rozmanitosti při hodnocení rizik je pro zdravá a produktivní pracoviště klíčové. Tento informační list uvádí příklady iniciativ a postupů společností zaměřených na prevenci rizik souvisejících s muskuloskeletálními poruchami u uvedených skupin pracovníků.

Stáhnout in: en | fr | is | mt | nl | pt | ro | sv |