Mezinárodní srovnání nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání
08/09/2017 Typ: Diskusní dokumenty 8 strany

Mezinárodní srovnání nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání

Keywords:Campaign 2016-2017, Dobrá BOZP je přínosem pro firmu

Hospodářské výhody bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebyly nikdy natolik zřejmé jako nyní. Nové odhady mezinárodního projektu ukazují, že pracovní úrazy a nemoci z povolání stojí EU každoročně přinejmenším 476 miliard EUR. Jen náklady spojené s nádorovými onemocněními souvisejícími s prací činí 119,5 miliardy EUR.

Výsledky projektu byly představeny na 21. světovém kongresu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci konaném v září v Singapuru a jsou k dispozici na internetových stránkách agentury EU-OSHA ve formě interaktivní vizualizace dat.

Tento článek shrnuje hlavní zjištění projektu.

Ke stažení
download

Další publikace k tomuto tématu