Mezinárodní srovnání nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání

Keywords:

Hospodářské výhody bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebyly nikdy natolik zřejmé jako nyní. Nové odhady mezinárodního projektu ukazují, že pracovní úrazy a nemoci z povolání stojí EU každoročně přinejmenším 476 miliard EUR. Jen náklady spojené s nádorovými onemocněními souvisejícími s prací činí 119,5 miliardy EUR.

Výsledky projektu byly představeny na 21. světovém kongresu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci konaném v září v Singapuru a jsou k dispozici na internetových stránkách agentury EU-OSHA ve formě interaktivní vizualizace dat.

Tento článek shrnuje hlavní zjištění projektu.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |