Factsheet 101 – Podpora zdraví mezi mladými pracovníky – Shrnutí příkladů správné praxe
07/06/2012 Typ: Informační listy 2 strany

Factsheet 101 – Podpora zdraví mezi mladými pracovníky – Shrnutí příkladů správné praxe

Keywords:BOZP a mladí lidé, Podpora ochrany zdraví na pracovišti

Tento informační list přináší souhrnné informace o 12 příkladech správné praxe, které popisují celou škálu opatření a zásahů v oblasti podpory ochrany zdraví mladých pracovníků. Míra pracovních úrazů bez smrtelných následků je mezi mladými pracovníky vyšší než u populace pracovníků jako celku, přičemž tito pracovníci vykazují rovněž vyšší pravděpodobnost, že trpí nemocemi z povolání. Pracoviště však nemusejí představovat místo, na kterém dochází k nehodám a poškození zdraví – mohou naopak být prostředím, ve kterém hraje podpora zdraví důležitou roli a které nabízí možnost zlepšit všeobecné zdraví zaměstnanců. Zdravá pracoviště jsou tak přínosem i pro podniky, neboť vedou ke snížení nákladů souvisejících s nepřítomností zaměstnanců na pracovišti z důvodu nemoci a ke zvýšení produktivity.

Stáhnout in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu