Factsheets 64 - Ochrana mladých lidí na pracovišti
15/05/2007 Typ: Informační listy 2 strany

Factsheets 64 - Ochrana mladých lidí na pracovišti

Keywords:BOZP a mladí lidé

Mladí lidé mohou být vzhledem k nedostatku zkušeností, odborné přípravy a znalostí obzvláště ohroženi. Potřebují dobré rady, informace a vedení, ale také vhodnou, bezpečnou a zdraví neohrožující práci. Na osoby mladší osmnácti let, včetně učňů, studentů na odborné praxi a brigádníků příležitostně pracujících při studiu, se vztahují přísnější předpisy, které obsahují omezení jejich vystavení nebezpečím na pracovišti a zkrácení pracovní doby. Tento informační list poskytuje souhrn požadavků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to jak obecných, tak specifických pro mladé lidi. Další informační listy poskytují více rad pro zaměstnavatele, vedoucí pracovníky, mladé lidi a jejich rodiče.

Stáhnout in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu