Factsheets 64 - Ochrana mladých lidí na pracovišti

Keywords:

Mladí lidé mohou být vzhledem k nedostatku zkušeností, odborné přípravy a znalostí obzvláště ohroženi. Potřebují dobré rady, informace a vedení, ale také vhodnou, bezpečnou a zdraví neohrožující práci. Na osoby mladší osmnácti let, včetně učňů, studentů na odborné praxi a brigádníků příležitostně pracujících při studiu, se vztahují přísnější předpisy, které obsahují omezení jejich vystavení nebezpečím na pracovišti a zkrácení pracovní doby. Tento informační list poskytuje souhrn požadavků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to jak obecných, tak specifických pro mladé lidi. Další informační listy poskytují více rad pro zaměstnavatele, vedoucí pracovníky, mladé lidi a jejich rodiče.

Stáhnout in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl | sv |