Factsheets 62 - Bezpečnost mladých pracovníků – rady pro nadřízené

Keywords:

Podle evropských statistik je výskyt pracovních úrazů u mladých lidí ve věku 18–24 let o 50 % vyšší než u kterékoli jiné věkové skupiny. K této vysoké míře úrazovosti přispívá i nedostatek odpovídajícího vedení. Mladí lidé na pracovišti nebývají zpravidla dobře seznámeni se svou prací, se svým okolím a se souvisejícími riziky. Tato nezkušenost vede k tomu, že obvykle rizika nerozeznají nebo jim nevěnují dostatečnou pozornost. Na práci vykonávanou lidmi mladšími 18 let se rovněž vztahují zvláštní omezení. Proto kromě odborné přípravy potřebují mladí lidé obvykle také intenzivnější vedení než dospělí. K těmto lidem patří studenti na stážích či na praxi a nově nastupující pracovníci.

Stáhnout in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl | sv |