Factsheet 70 - Mladí pracovníci – fakta a čísla. Rizika, jimž jsou vystaveni, a zdravotní následky
20/06/2007 Typ: Informační listy 2 strany

Factsheet 70 - Mladí pracovníci – fakta a čísla. Rizika, jimž jsou vystaveni, a zdravotní následky

Keywords:Prevence úrazů, Nebezpečné látky, Vznikající rizika, HORECA, Muskuloskeletální poruchy, Hluk při práci, BOZP a mladí lidé, Stres a psychosociální rizika, Statistika, Ženy a BOZP

Tento informační list shrnuje zprávu o mladých pracovnících, kterou vypracovalo evropské observatorium rizik. Cílem uvedené publikace je poskytnout přehled o rizicích, jimž jsou mladí pracovníci při práci vystaveni, a o krátkodobých i dlouhodobých následcích tohoto ohrožení. Činí tak na základě analýzy statistik a studií a prostřednictvím vybraných případových studií týkajících se prevence. Pro řadu odvětví a povolání, v nichž jsou mladí lidé zaměstnáni, je charakteristické vysoké riziko úrazu a hrozba mnoha rizik na pracovišti. Je třeba přijmout konkrétní cílená opatření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, jakož i v každodenní praxi na pracovištích. V tomto článku jsou uvedena některá doporučení.

Stáhnout in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu