Factsheet 70 - Mladí pracovníci – fakta a čísla. Rizika, jimž jsou vystaveni, a zdravotní následky

Keywords:

Tento informační list shrnuje zprávu o mladých pracovnících, kterou vypracovalo evropské observatorium rizik. Cílem uvedené publikace je poskytnout přehled o rizicích, jimž jsou mladí pracovníci při práci vystaveni, a o krátkodobých i dlouhodobých následcích tohoto ohrožení. Činí tak na základě analýzy statistik a studií a prostřednictvím vybraných případových studií týkajících se prevence. Pro řadu odvětví a povolání, v nichž jsou mladí lidé zaměstnáni, je charakteristické vysoké riziko úrazu a hrozba mnoha rizik na pracovišti. Je třeba přijmout konkrétní cílená opatření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, jakož i v každodenní praxi na pracovištích. V tomto článku jsou uvedena některá doporučení.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |