Factsheet 101 – Podpora zdraví mezi mladými pracovníky – Shrnutí příkladů správné praxe

Keywords:

Tento informační list přináší souhrnné informace o 12 příkladech správné praxe, které popisují celou škálu opatření a zásahů v oblasti podpory ochrany zdraví mladých pracovníků. Míra pracovních úrazů bez smrtelných následků je mezi mladými pracovníky vyšší než u populace pracovníků jako celku, přičemž tito pracovníci vykazují rovněž vyšší pravděpodobnost, že trpí nemocemi z povolání. Pracoviště však nemusejí představovat místo, na kterém dochází k nehodám a poškození zdraví – mohou naopak být prostředím, ve kterém hraje podpora zdraví důležitou roli a které nabízí možnost zlepšit všeobecné zdraví zaměstnanců. Zdravá pracoviště jsou tak přínosem i pro podniky, neboť vedou ke snížení nákladů souvisejících s nepřítomností zaměstnanců na pracovišti z důvodu nemoci a ke zvýšení produktivity.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |