Oběhové hospodářství a bezpečnost a ochrana zdraví: úloha digitalizace v oběhovém hospodářství a důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci do roku 2040

Keywords:

Přechod na oběhové hospodářství je důležitý pro zajištění budoucí udržitelnosti EU. K účinnému přechodu na oběhové hospodářství jsou nezbytné digitální technologie. Jak digitalizace pracovišť, tak i přechod na oběhové hospodářství představují příležitosti a výzvy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), které je třeba zohlednit.

Tento informační dokument zkoumá úlohu digitalizace v oběhovém hospodářství a její možné dopady na BOZP podle čtyř scénářů oběhového hospodářství v roce 2040. Zaměřuje se na problémy společné všem čtyřem scénářům, včetně poskytování a sdílení informací, flexibility práce, ztráty odborných dovedností a rizik souvisejících s dohledem nad pracovníky a jejich monitorováním.

Článek uzavírá diskuse o problémech řízení úlohy digitálních technologií při přechodu na oběhové hospodářství při současném dosažení dobrých výsledků v oblasti BOZP.

Stáhnout in: cs | en | es | fr | hu | pl | sk | sv |