foresight cover

Shrnutí – prognostická studie týkající se oběhového hospodářství a jeho dopadů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Keywords:

První fáze: makroscénáře

Pro splnění cíle EU, kterým je dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality a zároveň zajistit udržitelný růst a kvalitní pracovní místa, je zásadní přechod k oběhovému hospodářství.

Prognostický projekt agentury EU-OSHA zkoumá, jak může snaha o zavedení oběhového hospodářství do roku 2040 ovlivnit různá odvětví, a zvažuje případné související důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Tato zpráva, která se vztahuje k první fázi projektu, vychází ze čtyř budoucích scénářů, u kterých rozebírá případná rizika i přínosy. Zvláštní pozornost věnuje dopadům digitalizace, což je hlavní faktor umožňující přechod k oběhovému hospodářství, a vlivu odvětví odpadového hospodářství, které bude hrát v budoucím oběhovém hospodářství klíčovou roli.

Práce na scénářích bude pokračovat i ve druhé fázi tohoto projektu, která se zaměří na šíření a uzpůsobení scénářů prostřednictvím workshopů a dialogu se zúčastněnými stranami.

Stáhnout in: de | en | fr | pt |