Oběhové hospodářství a bezpečnost a ochrana zdraví: přehled projektu a další kroky

Keywords:

Vzhledem k tomu, že EU zavádí politiky, které jsou udržitelnější z hlediska životního prostředí, včetně iniciativ na vytvoření oběhového hospodářství, lze očekávat dopady na změnu klimatu, pracovní místa a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).

Tento přehled prognostického projektu agentury EU-OSHA předjímá budoucí dopady přijetí zásad oběhového hospodářství na životní prostředí, pracovní místa a BOZP. Popisuje vypracování a základní rysy čtyř různých scénářů zaměřených na oběhové hospodářství a jejich dopady na pracovní podmínky a případně na BOZP v roce 2040.

Tento informační dokument uzavírají podrobnosti o dalších krocích v rámci projektu, jejichž cílem je sdělit výsledky zúčastněným stranám, aby budoucí politická rozhodnutí EU vedla k bezpečnější a zdravější práci.

Stáhnout in: en | pl | ro |