Zemědělství a lesnictví: odvětví s vážnými výzvami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Keywords:

Zemědělství a lesnictví je jedním z nejnebezpečnějších pracovních odvětví v Evropě. Vykazuje vysokou míru úrazovosti při používání vozidel, strojů a zacházení s hospodářskými zvířaty. Riziky v oblasti BOZP jsou také expozice chemickým pesticidům, vibracím, hluku a stresu.

Jak vysvětluje náš nový informační dokument, řešení nejsou jednoduchá. Nové technologie a digitalizace pracovních postupů přinesou v oblasti BOZP určitá zlepšení, mohou však představovat i nová rizika. Pokud jde o úspěšné vyřešení výzev v oblasti BOZP, dokument doporučuje přizpůsobit hodnocení rizik situaci zemědělců a lesníků, která se mění v důsledku mimo jiné dopadů změny klimatu nebo trendů na trhu práce, a zabývat se nedostatečným oznamováním problémů v oblasti BOZP v tomto odvětví.

Stáhnout in: Me | bs | de | en | es | hr | lt | mk | ro | sk | sl | sq | sr | sv |