Budoucnost zemědělství a lesnictví: důsledky pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků

Keywords:

Rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v odvětví zemědělství a lesnictví v Evropě ohrožují jeho dlouhodobou životaschopnost. Tato publikace zkoumá problémy v oblasti BOZP, jimž toto odvětví čelí.

Zabývá se novými a nově vznikajícími příležitostmi a riziky, které vyplývají například ze zavádění inteligentních zemědělských technologií a ze změny klimatu, a jejich dopadem na BOZP. Zkoumá socioekonomické otázky a obtíže, kterým je vystaveno toto odvětví při řízení BOZP a přizpůsobování se společenským tlakům a vývoji trhu práce.

Její zjištění zdůrazňují potřebu zabývat se postupy při výkonu zaměstnání, které jsou v tomto odvětví často netypické, a nedostatkem transparentnosti, spolehlivým podáváním zpráv o nehodách a špatném zdravotním stavu. V neposlední řadě bylo vypracováno několik doporučení za účelem řešení zjištěných problémů a zajištění udržitelnosti odvětví.

Stáhnout in: en

Další publikace k tomuto tématu