Stárnoucí pracovní síla: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – přehled výzkumu

Keywords:

Toto shrnutí nastiňuje kontext, ve kterém byl sestaven tento přehled výzkumu: stárnoucí pracovní sílu v Evropě. Zaměřuje se na výzkum v souvislosti se třemi hlavními otázkami: 1) „K jakým změnám dochází u stárnoucích osob?“, 2) „Jaké jsou důsledky těchto změn po celý pracovní život?“ a 3) „Jaká opatření v oblasti BOZP by mohla podpořit udržitelnou práci po celý pracovní život?“ Uvádí nedostatky v aktuálních poznatcích a přináší závěry a možné politické důsledky, přičemž zdůrazňuje význam lepší prevence pro všechny pracovníky při zohlednění pracovních schopností jednotlivců a specifických opatření ve strategiích prevence rizik, a účinných systémů BOZP.

Stáhnout in: en