Stručný obsah – Práce s chronickými muskuloskeletálními poruchami – rady týkající se osvědčených postupů

Keywords:

Tato zpráva podrobně zkoumá problematiku práce s chronickými muskuloskeletálními poruchami a jasně poukazuje na výhody toho, když osoby s muskuloskeletálními poruchami mohou setrvat v práci.

Zdůrazňuje význam vytváření inkluzivních pracovišť a definuje zásady řízení chronických muskuloskeletálních poruch, přičemž jako klíčové se uvádí prevence, včasných opatření a efektivní participační rehabilitace a plánování návratu do práce.

Příklady osvědčených postupů popisují celou řadu úprav provedených na pracovišti, aby se přizpůsobila osobám s muskuloskeletálními poruchami, od pružné pracovní doby až po poskytování vhodných nástrojů a ergonomického vybavení. Tyto podrobné praktické rady jsou doplněny obecnějšími doporučeními pro tvůrce politik.

 

Stáhnout in: bg | en | et | fr | hr | hu | is | it | mt | pl |