Stárnoucí pracovní síla: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – přehled výzkumu – informační list

Tento informační list vychází z přehledu a přináší hlavní závěry týkající se udržitelné práce na základě posuzování problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v kontextu stárnoucí pracovní síly. Popisuje obecné změny spojené s věkem, které zažíváme, ale zdůrazňuje rozdíly mezi jednotlivci. Zamýšlí se nad důsledky těchto změn pro BOZP a udržitelnou práci a nad tím, jak důležité je při hodnocení rizik vycházet z fyzických schopností spíše než z věku. Popisuje úspěšná opatření k prevenci rizik a podpoře udržitelné práce po celý život a zabývá se významem integrovaných systémů BOZP. Na závěr zjišťuje nedostatky ve výzkumu a zdůrazňuje oblasti, na které by se měl výzkum v budoucnu zaměřit.

Stáhnout in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sl | sv |