Stárnoucí pracovní síla: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – přehled výzkumu – shrnutí

Keywords:

Tato publikace přináší shrnutí zprávy „Research review of OSH issues and the ageing workforce“ (Přehled výzkumu o problematice BOZP a stárnoucí pracovní síly) a nastiňuje kontext, ve kterém byl přehled sestaven, a to stárnoucí pracovní sílu v Evropě. Podrobně popisuje hlavní zjištění v souvislosti se třemi hlavními otázkami, jimiž se přehled zabýval: 1) „K jakým změnám dochází u stárnoucích osob?“, 2) „Jaké jsou důsledky těchto změn po celý pracovní život?“ a 3) „Jaká opatření v oblasti BOZP by mohla podpořit udržitelnou práci po celý pracovní život?“ Zjišťuje nedostatky v aktuálních poznatcích a shrnuje celkové závěry a možné politické důsledky, přičemž zdůrazňuje význam zohledňování práceschopnosti jednotlivců a specifických opatření ve strategiích prevence rizik.

Stáhnout in: en