Pokročilá robotika, umělá inteligence a automatizace úkolů: definice, využití, politiky a strategie a problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Keywords:

V rámci svého čtyřletého výzkumného programu v oblasti digitalizace první agentura EU-OSHA zveřejnila první zprávu, v níž se zaměřuje na typy a definice systémů založených na umělé inteligenci a pokročilé robotice používaných k automatizaci pracovních úkolů. V této zprávě rovněž mapuje stávající a potenciální využití těchto systémů v rámci různých odvětví a úkolů (od robotů používaných v průmyslu a při skladování po software založený na umělé inteligenci používaný ve zdravotnictví) a poskytuje přehled unijních a vnitrostátních politik a strategií.

Přehledné shrnutí projektu naleznete v této powerpointové prezentaci.

Stáhnoutin: en