Pokročilá robotika, umělá inteligence a automatizace úkolů: definice, využití, politiky a strategie a problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Keywords:

Umělá inteligence a pokročilá robotika mění způsob koncepce a provádění lidské práce. Tato zpráva uvádí typy a definice systémů založených na umělé inteligenci a pokročilé robotice, které se používají k automatizaci úkolů, přibližuje jejich využívání v jednotlivých odvětvích a popisuje úkoly, u kterých se používají nejvíce.

Mapuje rovněž jejich stávající a potenciální využití a poskytuje přehled vnitrostátních a mezinárodních politik, strategií a programů týkajících se těchto systémů používaných k automatizaci úkolů a problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Stáhnoutin: en