Hlavní zprávy

Back to highlights

Muskuloskeletální poruchy související s prací: ochranu potřebují všichni

Image

Věděli jste, že pracovníci, kteří čelí diskriminaci, včetně žen, migrantů a pracovníků z řad LGBTI, jsou také více ohroženi muskuloskeletálními poruchami souvisejícími s prací? V prioritní oblasti věnované rozmanitosti pracovníků na internetových stránkách kampaně Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž naleznete materiály potřebné k zajištění stejné ochrany pro všechny pracovníky.

Případové studie, zprávy, praktická prezentace, informační list a řada dalších materiálů poukazují na specifické potřeby těchto pracovníků a poskytují návod, jak jejich potřeby zohlednit při hodnocení rizik souvisejících s muskuloskeletálními poruchami a navrhování preventivních opatření.  

Navštivte prioritní oblast věnovanou rozmanitosti pracovníků na internetových stránkách kampaně

Více informací o našem výzkumu týkajícím se muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací

Share this on: