Hlavní zprávy

Back to highlights

Regulace práce na dálku a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve světě po pandemii COVID-19

Image

<p>Photo by Bench Accounting on Unsplash</p>

Práce na dálku se po pandemii COVID-19 pravděpodobně stane trvalým charakteristickým znakem zaměstnání u mnoha organizací. Ale do jaké míry se na tuto formu práce vztahují právní předpisy na ochranu pracovníků?

Nová zpráva, která vychází z průzkumu národních kontaktních místy agentury EU-OSHA a přezkumu literatury, zkoumá, jak je práce na dálku upravena na unijní i vnitrostátní úrovni. Rovněž se zaměřuje na změny a politické rozpravy, které začaly probíhat v reakci na pandemii.

Tyto změny ve vnitrostátních právních předpisech a iniciativy, jejichž cílem je lépe chránit pracovníky po pandemii COVID-19, se týkají různých oblastí, například definice práce na dálku a práva pracovníků na práci na dálku a práva odpojit se.

Přečtěte si celou zprávu Regulating telework in a post-COVID-19 Europe (Úprava podmínek práce na dálku v Evropě po odeznění pandemie COVID-19)

Tipy pro bezpečnou a zdravou práci na dálku naleznete v oddíle Zdravá pracoviště zastaví pandemii našich internetových stránek

Share this on: