Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Nové technologie zajišťující větší bezpečnost a lepší ochranu zdraví pracovníků: potenciál inteligentních digitálních systémů pro BOZP

Image

© LALAKA - stock.adobe.com

Inteligentní digitální systémy vstoupily do našich životů s cílem zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků se budou technologie, jako jsou umělá inteligence, nositelná zařízení a rozšířená realita, využívat ve stále větší míře.

Pokud si chcete rozšířit své znalosti o inteligentních digitálních technologiích, doporučujeme vám tři nově vydané informační dokumenty.

Informační dokument s názvem Inteligentní digitální systémy sledování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: typy, úlohy a cíle zkoumá typy, role a rizika monitorovacích technologií, jako jsou informační a komunikační technologie, kamery, nositelná zařízení a inteligentní osobní ochranné prostředky, v kontextu minimalizace škod a podpory BOZP.

Přestože jsou tyto systémy na pracovištích stále více přítomny, jejich zavádění je stále pomalé a omezené, na což poukazuje informační dokument Inteligentní digitální systémy sledování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: optimalizace jejich využívání.

Informační dokument nazvaný Inteligentní digitální systémy sledování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: příležitosti a výzvy předkládá klíčové závěry pro tvůrce politik a rozhodovací činitele, pokud jde o možnosti zvýšení potenciálu těchto systémů a způsobech minimalizaci jejich případných nedostatků.

Tento projekt je prováděn v souladu s nadcházející kampaní Zdravé pracoviště na období 2023–2025, která se zaměřuje na dopad nových digitálních technologií na práci a pracoviště.