Kampaň na období 2014–2015: Zdravé pracoviště zvládne i stres

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2014–2015 má tři hlavní cíle: 1) zvyšovat povědomí a zlepšit chápání problematiky stresu a psychosociálních rizik na pracovišti; 2) poskytovat pokyny, podporu a praktické nástroje pro řízení rizik a 3) upozorňovat na výhody řízení psychosociálních rizik pro zaměstnance i firmy.

Psychosociální rizika lze hodnotit a řídit stejně systematicky jako „tradiční“ rizika na pracovišti. To je hlavní sdělení kampaně Zdravé pracoviště na období 2014–2015.

Odůvodnění

Proč je tato kampaň tak důležitá?

V otázce psychosociálních rizik na pracovišti panuje řada nedorozumění a psychické zdravotní problémy stále provází určité stigma. Průzkumy ukazují, že se mnoho zaměstnavatelů domnívá, že řízení psychosociálních rizik je obtížnější než u „tradičních“ rizik na pracovišti. Možná mají pocit, že duševní zdraví zaměstnance je příliš citlivé téma, nebo že nemají potřebné odborné znalosti.

Tato kampaň usiluje o překlenutí propasti mezi mylnými představami a skutečností poskytováním informací a praktické podpory.

Akce v rámci kampaně

  • Zahájení kampaně: 7. dubna 2014
  • Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: v říjnu 2014 a v říjnu 2015
  • Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Ceny za správnou praxi: 27. dubna 2015
  • Summit kampaně Zdravé pracoviště: 3. a 4. listopadu 2015

Tyto akce doplňuje řada menších workshopů, seminářů a příležitostí k navazování kontaktů, které probíhají po celou dobu kampaně.

Kdo se může zúčastnit? Jak se můžete zapojit?

Kampaní Zdravé pracoviště se mohou zúčastnit všichni jednotlivci i organizace a EU-OSHA vyzývá všechny, aby se jakýmkoli způsobem zapojili.

Zapojit se můžete například:

Praktická pomoc

Agentura EU-OSHA připravila velké množství materiálů na podporu kampaně. Jsou k dispozici na internetových stránkách kampaně: