You are here

Soutěž „Správná praxe“ v rámci kampaně Zdravé pracoviště

14. ročník soutěže „Správná praxe“ v rámci kampaně Zdravé pracoviště v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je součástí kampaně na období 2018–2019 Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou. Oceňuje organizace, které aktivně řídí rizika spojená s nebezpečnými látkami na pracovišti.

Soutěž „Správná praxe“ v rámci kampaně Zdravé pracoviště pořádá agentura EU-OSHA ve spolupráci s členskými státy EU s cílem ocenit mimořádné a inovativní příspěvky k bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti. Soutěž slouží také jako platforma pro sdílení a propagování správné praxe v celé Evropě.

Zejména ročník 2018–2019 by měl představit příklady, které ukazují holistický přístup k řízení BOZP a skutečná zlepšení při používání nebezpečných látek a manipulaci s nimi s cílem zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky. Nezávislá tripartitní porota bude též hledat opatření, která jsou udržitelná a dají se použít i jinde.

Jak se zúčastnit

Agentura EU-OSHA vítá přihlášky od všech zainteresovaných organizací a jednotlivců z celé Evropy i od zprostředkujících subjektů, jako jsou sociální partneři, pracovníci a odborníci zabývající se BOZP a poradci v oblasti BOZP na úrovni pracovišť.

Více informací o soutěži a lhůty pro podání přihlášek naleznete v letáku k soutěži „Správná praxe“.

Stáhněte si přihlášku.

Všechny přihlášky nejprve posuzuje tripartitní síť na vnitrostátní úrovni. Vybraní vítězové v jednotlivých zemích jsou poté nominováni na účast v celoevropské soutěži.

Pokud máte jakékoli dotazy či pochybnosti, obraťte se prosím na kontaktní místo agentury EU-OSHA ve své zemi.

Seznamte se s oceněnými a doporučenými příklady z kampaně na období 2016–2017