Strategie agentury a pracovní programy

Plány činnosti vycházejí ze strategie agentury EU-OSHA.

Stanovení dlouhodobé strategie

Stávající strategie zahrnuje období do roku 2027 a určuje šest strategických cílů, které odpovídají šesti prioritním oblastem:

  • Předvídání změn
  • Fakta a čísla
  • Nástroje pro řízení BOZP
  • Zvyšování povědomí
  • Sdílení znalostí v rámci sítí
  • Strategické a operační sítě

Stáhněte si víceletý strategický program agentury EU-OSHA na období 2022–2027, v němž naleznete více informací.

Plánování na nadcházející rok

Výkonná ředitelka agentury EU-OSHA každoročně vypracuje a správní rada schválí jednotný programový dokument, který stanoví průběžný plán činnosti agentury na tři roky. V tomto plánu jsou podrobně uvedeny činnosti, jež mají být provedeny, a cíle, jichž má být dosaženo, zejména v nadcházejícím roce.

Jednotný programový dokument stanovuje jasné priority a jeho cílem je zajistit, aby agentura co nejlépe využívala své zdroje a svou síť. 

Pracovní programy či jednotné programové dokumenty za předchozí roky naleznete na naší stránce s publikacemi.