Soutěž Ceny za správnou praxi je důkazem silného odhodlání předcházet muskuloskeletálním poruchám a řídit je

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 12/04/2022 - 01:15

Soutěž Ceny za správnou praxi je důkazem silného odhodlání předcházet muskuloskeletálním poruchám a řídit je

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) v rámci 15. ročníku soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště oceňuje 8 vítězných a 8 doporučených příkladů, které úspěšně řeší muskuloskeletální poruchy. Společnosti a organizace z celé Evropy dokazují, že zapojení všech zúčastněných přináší mnoho výhod bezpečnějšího a zdravějšího pracoviště. 

Aktivní účast spočívá v tom, že pracovníci, kteří vykonávají danou práci, se podílejí na identifikaci rizikových faktorů muskuloskeletálních poruch a navrhují preventivní opatření. William Cockburn, dočasný ředitel agentury EU-OSHA

Toto ocenění, které je jedním z hlavních bodů celoevropské kampaně Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž pořádané agenturou EU-OSHA, je uznáním malým i velkým společnostem a organizacím z různých odvětví v Evropě, které aktivně předcházejí muskuloskeletálním poruchám a řídí je prostřednictvím účinných přístupů k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Dočasný ředitel agentury EU-OSHA William Cockburn se vyjádřil k potřebě zapojit pracovníky do hodnocení a prevence rizik muskuloskeletálních poruch: „Aktivní účast spočívá v tom, že pracovníci, kteří vykonávají danou práci, se podílejí na identifikaci rizikových faktorů muskuloskeletálních poruch a navrhují preventivní opatření. Pracovníci mají podrobné znalosti a zkušenosti s tím, jak se práce vykonává a jaký má na ně vliv. Měli by být zapojeni do všech fází prevence rizik muskuloskeletálních poruch.“

Cenu získalo těchto osm organizací:

 • Universitätsklinikum AKH Wien, největší nemocnice v Rakousku, úspěšně zapojila pracovníky do přípravy opatření k prevenci muskuloskeletálních poruch,
 • společnost Swissport Cyprus Ltd testovala, dále vyvíjela a zakoupila nejmodernější oblek (nositelný exoskelet) pro lepší zvládání ruční manipulace na mezinárodních letištích Larnaka a Pafos,
 • německá nadnárodní softwarová společnost SAP SE vyvinula komplexní znalostní databázi na podporu ergonomie a prevence muskuloskeletálních poruch,
 • společnost F&F Ltd, rodinná továrna na cukrovinky v Maďarsku, naplánovala a navrhla technické úpravy své výrobní linky na základě ergonomických zásad s cílem zlepšit podmínky BOZP a snížit výskyt muskuloskeletálních poruch,
 • společnost Servizi Italia Spa, která je poskytovatelem prádelenských a sterilizačních služeb pro odvětví zdravotnictví, zavedla ve svých provozech inovativní provozní metody a změny nástrojů, aby předcházela muskuloskeletálním poruchám a zároveň zlepšila povědomí a znalosti o ergonomických rizicích,
 • lotyšská kovozpracující společnost SIA Silkeborg Spaantagning Baltic vytvořila s pomocí zaměstnanců bezpečné a ergonomické pracoviště s využitím praktických řešení manipulace a zvedání těžkých břemen,
 • společnost UAB Vonin Lithuania je výrobcem profesionálního rybářského vybavení, který po provedení celopodnikového školení v oblasti ergonomie minimalizoval podvrtnutí ramene obsluhy během směny,
 • slovinská pojišťovna Zavarovalnica Triglav, d. d. vyvinula strategický přístup k BOZP tak, aby zaměstnanci měli co nejlepší fyzické a duševní zdraví.

Dalších osm organizací bylo označeno za doporučený příklad: rakouský výrobce stavebních materiálů Rohrdorfer Transportbeton GmbH ; nemocnice GZA Ziekenhuizen z Belgie; finská továrna na dětskou výživu Suomen Nestlé Oy; sociální a zdravotní služby městského úřadu Siun sote pro Severní Karélii z Finska; italský výrobce příze Zegna Baruffa Lane Borgosesia SpA; nizozemská úklidová společnost Hago Next; nizozemská společnost Verdonk Broccoli, která se zabývá pěstováním zeleniny, a španělský masokombinát Elaborados Julián Mairal sl.

Soutěž probíhala ve dvou fázích. Síť kontaktních míst agentury EU-OSHA nejprve posoudila až dvě přihlášky z každé země na vnitrostátní úrovni. Do užšího výběru se dostalo celkem 38 organizací z 22 zemí (EU, ESVO-EHP, západní Balkán, Turecko). Celoevropská porota pak vybrala celkové vítěze a doporučené příklady.

Porota hledala příklady, které prokazují holistický přístup k řízení BOZP jako výsledek efektivní účasti a zapojení. Mezi kritéria výběru patřilo, zda se zaměstnavatelé i zaměstnanci zavázali ke spolupráci při prevenci muskuloskeletálních poruch a zda přístup ukázal skutečné a prokazatelné zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví, pokud jde o muskuloskeletální poruchy související s prací. Kromě toho musela být vybraná opatření dlouhodobě udržitelná a přenositelná na jiná pracoviště a v různých odvětvích v celé Evropě. Musela také splňovat nebo přesahovat požadavky právních předpisů členského státu EU, v němž byla zavedena.

Ceny pro oceněné organizace a certifikáty pro organizace, které se staly doporučeným příkladem, budou předány na zvláštním ceremoniálu na summitu Zdravé pracoviště ve španělském Bilbau v listopadu 2022. Všechny příklady budou v nadcházejících měsících zveřejněny jako případové studie a v brožuře.

Podívejte se na seznam všech vítězů, doporučených příkladů a příkladů zařazených do užšího výběru

Prostudujte si více případových studií týkajících se muskuloskeletálních poruch

Notes to editor:

O agentuře EU-OSHA

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, X (Twitter), LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

https://osha.europa.eu/cs

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2020–2022

Cílem kampaně Zdravé pracoviště na období 2020–2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž je zvýšit povědomí o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací a šířit informace o tom, jak jim lze předcházet a jak je lze řídit. Na vnitrostátní úrovni kampaň koordinují kontaktní místa agentury EU-OSHA a podporují ji oficiální partneři kampaně a mediální partneři a síť Enterprise Europe Network. Kampaň má šest hlavních cílů:

 • zvýšit povědomí o důležitosti prevence muskuloskeletálních poruch tím, že poskytne fakta a čísla o expozici muskuloskeletálním poruchám a o jejich dopadu na jednotlivce, podniky a společnost,
 • propagovat hodnocení rizik a proaktivní řízení muskuloskeletálních poruch tím, že poskytne přístup k příslušným nástrojům, pokynům a audiovizuálním materiálům a dalším podkladovým materiálům,
 • ukázat, že muskuloskeletální poruchy jsou problémem pro každého, ale že mohou být úspěšně řešeny,
 • prohloubit znalosti o nových nebo vznikajících rizikových faktorech muskuloskeletálních poruch,
 • propagovat poskytování podpory pracovníkům s chronickými muskuloskeletálními poruchami při jejich opětovném návratu do práce a s udržením si svých pracovních míst a ukázat, jak toho může být dosaženo,
 • podporovat účinnou spolupráci tím, že propojí různé zúčastněné strany a usnadní výměnu informací a správné praxe.