Správní rada a výkonná rada

Jaké jsou hlavní rozhodovací orgány agentury EU-OSHA?

Správní rada

Správní rada stanovuje strategii a cíle agentury a vede výkonného ředitele k odpovědnosti. Její činnost upravuje zakládající nařízeníjednací řád. Správní rada jmenuje výkonného ředitele a schvaluje tyto klíčové dokumenty:

Členové správní rady jsou jmenováni v souladu se zakládajícím nařízením agentury EU-OSHA. Rada EU jmenuje zástupce tří hlavních zájmových skupin – vlád a sdružení zaměstnavatelů a zaměstnanců – za každý členský stát. Evropská komise jmenuje své vlastní členy a Evropský parlament jmenuje nezávislého odborníka.

Předsednictví správní rady každý rok rotuje mezi zástupci tří hlavních zájmových skupin. Správní rada se schází dvakrát ročně a zápisy z jednání jsou veřejně dostupné, viz členství ve správní radě, včetně prohlášení o zájmech a neexistenci střetu zájmů a shrnutí životopisů.

Výkonná rada správní rady

Jedná se o menší řídící skupinu tvořenou 8 členy správní rady. Schází se třikrát do roka s cílem dohlížet na přípravu a provádění rozhodnutí správní rady. Zápisy z jednání výkonné rady jsou rovněž veřejně dostupné (viz níže).

Seznamte se s členy výkonné rady a jejich zástupci.