Složení výkonné rady správní rady

Členové výkonné rady agentury EU-OSHA a prohlášení o zájmech Výkonná rada působí jako řídicí skupina a dohlíží na pracovní výsledky agentury. Schází se čtyřikrát ročně. Skládá se z osmi členů správní rady.

Program posledního jednání výkonné rady a zápis z jednání

2018

2017

2016

2015

Člen/členka

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Místopředseda
Ms Boel CALLERMO (Vládní zástupce), Coordinator, Bureau
Mr Renārs LŪSIS (Vládní zástupce), Místopředseda
Ms Anna KWIATKIEWICZ-MORY (Zástupce zaměstnavatelů), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Zástupce zaměstnavatelů), Místopředseda
Mr Ignacio DORESTE (Zástupce pracovníků), Coordinator, Bureau
Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Zástupce pracovníků), Předseda
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Observer

Mr Carlos PEREIRA (Vládní zástupce)
Mr Kris DE MEESTER (Zástupce zaměstnavatelů)
Mr Károly GYÖRGY (Zástupce pracovníků)

Náhradník

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Vládní zástupce)
Mr Yogindra SAMANT (Vládní zástupce)
Mr Eckhard METZE (Zástupce zaměstnavatelů)
Mr Francois ENGELS (Zástupce zaměstnavatelů)
Mr Georgi STOEV (Zástupce zaměstnavatelů)
Mr Anthony CASARU (Zástupce pracovníků)