You are here

Publikationer
15/05/2007

Factsheets 63 - Unga arbetstagares säkerhet – råd till föräldrar

Factsheets 63 - Unga arbetstagares säkerhet – råd till föräldrar

Hur är det med dina barns säkerhet på arbetet? Är du säker på att någon månar om dem? I detta faktablad kan du läsa om vad arbetsgivarna bör göra för unga människors arbetsmiljö och hur du ska tala med dina barn om att förebygga arbetsskador.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV