Sammanfattning – Varnings- och vaktstrategier för identifiering av arbetsrelaterade sjukdomar i EU

Keywords:

I denna rapport presenteras resultaten av ett omfattande projekt om varnings- och vaktstrategier för att identifiera framväxande arbetsmiljörisker och nya arbetsrelaterade sjukdomar.

Befintliga strategier som har genomförts i EU (och i vissa fall utanför EU) har undersökts och en analys av 12 varnings- och vaktsystem och samråd med experter och intressenter har lett till rekommendationer om att inrätta och förbättra sådana övervakningssystem.

Denna forskning ska förbättra förståelsen av effektiva varnings- och vaktstrategier och hur dessa kan bidra till beslutsfattande och evidensbaserat förebyggande av nya arbetsrelaterade sjukdomar.

Ladda ner in: cs | el | en | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | nl | pl | sk | sl |