Varnings- och vaktsystem: THOR, Storbritannien

Keywords:

Den här artikeln är en i en serie om fem djupstudier av varnings- och vaktsystem för att upptäcka, övervaka och förebygga nya arbetsrelaterade sjukdomar. Artikeln belyser nätverket THOR i Storbritannien.

Utöver det ordinarie THOR-nätverket finns särskilda THOR-system som fångar upp arbetsrelaterade sjukdomar såsom luftvägs-, hud- eller infektionssjukdomar. THOR-EXTRA har tagits fram specifikt för att rapportera misstankar om nya arbetsrelaterade sjukdomar. THOR innehåller innovativa inslag för att förenkla rapporteringen samtidigt som datakvaliteten har förbättrats. Läkarna blir mer motiverade att rapportera eftersom de får möjlighet till ständig yrkesutveckling genom en webbaserad plattform. Mekanismen för tvåvägskommunikation med företagen och arbetsmiljömyndigheterna säkerställer att viktiga bidrag lämnas till riktad och evidensbaserad politik och förebyggande åtgärder.

Läs mer om hur THOR används för att informera beslutsfattare som arbetar med nya och framväxande arbetsmiljörelaterade hälsorisker.

Ladda ner in: en