Varnings- och vaktsystem: SIGNAAL, Nederländerna/Belgien

Keywords:

Den här artikeln är en i en serie om fem djupstudier av varnings- och vaktsystem för att upptäcka, övervaka och förebygga nya arbetsrelaterade sjukdomar. Artikeln belyser systemet SIGNAAL i Nederländerna och Belgien.

SIGNAAL är ett av få varnings- och vaktsystem. Dess främsta uppgift är att identifiera nya fall av potentiella arbetsrelaterade sjukdomar och arbetsmiljörisker. Tack vare onlinetjänsten kan läkare snabbt och enkelt rapportera misstänkta nya arbetsrelaterade sjukdomar, som sedan granskas av en panel av belgiska och nederländska arbetsmiljöexperter. Utifrån resultatet kan olika förebyggande åtgärder vidtas beroende på varningsnivån.

Läs om olika fall, vilka drivkrafter och hinder experterna ser för systemet, och hur processerna för att avslöja nya arbetsrelaterade sjukdomar ser ut.

Ladda ner in: en