Varnings- och vaktstrategier för identifiering av arbetsrelaterade sjukdomar i EU – presentation för sakkunniga

Keywords:

I den här presentationen, som riktar sig till en sakkunnig publik, framhålls resultaten av ett omfattande projekt om varnings- och vaktstrategier för att identifiera framväxande hälsorisker på arbetsplatsen och nya arbetsrelaterade sjukdomar.

Forskningen ska öka förståelsen för effektiva varnings- och vaktstrategier och hur dessa kan fungera som underlag för beslutsfattande och evidensbaserat förebyggande av nya arbetsrelaterade sjukdomar.

Du kan också ladda ner presentationen på engelska från Slideshare

Ladda nerin: en | no |