Varnings- och vaktstrategier för identifiering av arbetsrelaterade sjukdomar i EU – presentation för sakkunniga

Keywords:

I den här presentationen, som riktar sig till en sakkunnig publik, framhålls resultaten av ett omfattande projekt om varnings- och vaktstrategier för att identifiera framväxande hälsorisker på arbetsplatsen och nya arbetsrelaterade sjukdomar.

Forskningen ska öka förståelsen för effektiva varnings- och vaktstrategier och hur dessa kan fungera som underlag för beslutsfattande och evidensbaserat förebyggande av nya arbetsrelaterade sjukdomar.

Du kan också ladda ner presentationen på engelska från Slideshare

Ladda ner in: en | no |

Fler publikationer om detta ämne