Varnings- och vaktsystem: RNV3P, Frankrike

Keywords:

Den här artikeln är en i en serie om fem djupstudier av varnings- och vaktsystem för att upptäcka, övervaka och förebygga nya arbetsrelaterade sjukdomar. Artikeln belyser det franska nätverket RNV3P.

Nätverket bildades 2001 och består av 31 rådgivningscenter för arbetsrelaterade sjukdomar vid sjukhus där läkare specialiserade inom yrkesmedicin undersöker misstänkta arbetsrelaterade sjukdomar och samlar in uppgifter till en permanent nationell databas. Nätverket har tagit fram ett särskilt uppslagsverk över exponeringar och använder specifika metoder för att upptäcka nya arbetsrelaterade sjukdomar utifrån datautvinning och identifiering av signaler på oproportionerliga förhållanden i databasen. Systemet kan generera tre typer av varningar, från ett meddelande till en intern grupp aktörer inom RNV3P som drar igång en sekundär prevention, till en varning som går ut till arbetsmiljö- och folkhälsomyndigheterna för eventuell åtgärd på nationell nivå.

Läs mer om hur RNV3P-nätverket fungerar.

Ladda ner in: en