Varnings- och vaktsystem: SUVA, Schweiz

Keywords:

Den här artikeln är en i en serie om fem djupstudier av varnings- och vaktsystem för att upptäcka, övervaka och förebygga nya arbetsrelaterade sjukdomar. Artikeln belyser det schweiziska systemet SUVA.

Det är ett kompensationsbaserat system med en ”öppen lista”, vilket innebär att andra arbetsrelaterade sjukdomar kan rapporteras än de som finns på den fastställda förteckningen över arbetsrelaterade sjukdomar.

Läs mer om hur varningar om nya och framväxande arbetsrelaterade sjukdomar kan göras tack vare SUVA. Läs mer om systemets styrkor, bland annat standardiseringen av rapporteringsprocessen, kommunikationen mellan företag, läkare och SUVA, samt den starka kopplingen till förebyggande åtgärder på arbetet.

Ladda ner in: en