Varnings- och vaktsystem: Programmet SENSOR-Pesticides, USA

Keywords:

Den här artikeln är en i en serie om fem djupstudier av varnings- och vaktsystem för att upptäcka, övervaka och förebygga nya arbetsrelaterade sjukdomar. Artikeln belyser programmet SENSOR-Pesticides i USA.

Syftet med programmet är att identifiera nya akuta hälsoproblem med bekämpningsmedel. Dessutom erbjuder det övervakning när ett bekämpningsmedel har lanserats på marknaden.

SENSOR-Pesticides samlar in information i USA från jordbruksministeriet, giftinformationscentraler och systemet för ersättning till arbetstagare. Utifrån informationen har SENSOR-Pesticides utvecklat en enkel men utförlig rutin för att samla in uppgifter med hjälp av standardiserade variabler, bedöma rapporterade fall och avgöra hur allvarligt fallet är, varningsnivå och uppföljningsåtgärder.

Ladda ner in: en