Sambandet mellan exponering för arbetsrelaterade psykosociala riskfaktorer och hjärt- och kärlsjukdomar

Keywords:

I detta diskussionsunderlag undersöks hur psykosociala riskfaktorer är kopplade till ökad risk för hjärtsjukdomar och stroke. Man tittar på hur stressmekanismer direkt kan påverka hjärt- och kärlsystemet och hur de effekter som arbetsrelaterad stress kan ha på ohälsosamma vanor i sin tur kan påverka hjärt- och kärlhälsan. Det undersöks också hur en god psykosocial arbetsmiljö kan bidra till att skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar.

En helhetsinriktad förebyggande strategi med flera komponenter föreslås.

Ladda ner in: en