Safety and health insights for digital platform work

Insikter om säkerhet och hälsa för arbete via digitala plattformar

Keywords:

Utvecklingen av digital teknik har möjliggjort nya sätt att arbeta, där arbetet tillhandahålls via eller på digitala plattformar. Förare, sjuksköterskor och grafiska formgivare är några exempel på yrken som arbetar via digitala plattformar. Plattformsarbete kan utgöra en ytterligare eller alternativ inkomstkälla och en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden för vissa grupper av arbetstagare, men det är även kopplat till arbetsmiljörelaterade risker och utmaningar som kan vara svåra att förebygga och hantera. För att ta itu med denna utmaning måste beslutsfattare, plattformar, fackföreningar och arbetstagare gå samman för att införa och förbättra arbetsmiljöinitiativ. 

Ladda ner in: bg | de | el | en | es | fi | fr | hr | it | lt | mt | pt | sk |