Arbete via digitala plattformar: arbetsmiljökonsekvenser

Keywords:

Bläddra igenom dessa bilder för att förstå de relevanta begreppen för arbete via digitala plattformar.

Ta del av fakta och siffror, bland annat i fråga om demografi, mångfald inom arbetskraften samt vanliga sektorer för och typer av plattformsarbete. Lär dig mer om vilka möjligheter denna form av digitalt arbete erbjuder, tillsammans med riskerna och utmaningarna ur arbetsmiljösynpunkt. 

I presentationen beskrivs även policyer och initiativ för ett säkert och hälsosamt plattformsarbete, med viktiga lärdomar som sammanfattar plattformsarbetets konsekvenser för framtidens arbete.

Ladda ner in: bg | en | fr | hr | hu | pt | ro |