En robot som automatiserar mockning av gödsel för att upprätthålla hygienen hos boskap (ID11)

Keywords:

Hållbar produktion inom livsmedelsindustrin är framtiden. Den nederländska teknikutvecklare som granskats i denna fallstudie fokuserar på jordbruksmaskiner i samband med mjölkkor.

Deras produkter används i över 45 länder inom EU och runt om i världen. Deras självkörande robot kan upprätthålla hygienstandarder i djurutrymmen för kor och är specialiserad på mockning av gödsel.

Det paradigmskifte som blir följden av denna innovation kan leda till att jordbrukare övergår från den traditionellt upplevda rollen som arbetare som utför kroppsarbete till mer ledande positioner och ansvarsområden inom jordbruksföretag.

Ladda ner in: en

Fler publikationer om detta ämne