Tillverkare av formpressade och strängpressade plastprodukter minskar det fysiska krävande arbetet med hjälp av avancerad robotteknik (ID13)

Keywords:

En tillverkare av plastprodukter i Sverige har infört samarbetande robotar (cobotar) i processen för att förbereda prover till anordningar för utandningsprovtagning.

Robotarna, som kontrolleras av en operatör, automatiserar en monoton uppgift, är mycket tidseffektiv och minskar avsevärt risken för provkontaminering.

Automatiseringen minskar risken för muskel- och skelettsjukdomar som orsakas av repetitiv belastning och ger arbetstagarna tid till mer avancerade uppgifter.

Att anlita specialister för att utföra hälso- och säkerhetskontroller av systemet kan ge ytterligare ett skydd för arbetstagarna.

Ladda ner in: en

Fler publikationer om detta ämne