Kognitiv och fysisk automatisering i en produktionslinje i ett sågverk (ID2)

Keywords:

Införlivandet av AI-baserade system på arbetsplatsen för fysiska och kognitiva uppgifter blir alltmer lovande. I det här fallet med en produktionslinje i ett sågverk kan en industrirobot som övervakas av anställda i ett kontrollrum sortera ut och hantera defekta brädor utan avbrott.

Överföring av mänskligt arbete från det löpande bandet till kontrollrummet kan minska fysiska och psykosociala påfrestningar kopplade till repetitiva uppgifter, exponering för buller och damm samt tunga lyft.

Lämplig utbildning och lämpliga säkerhetsåtgärder kan ge positiva långsiktiga fördelar för företaget och dess arbetstagare. 

Ladda ner in: en

Fler publikationer om detta ämne